LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Interneta vietne www.pokeboo.lv

ir SIA “Genesis Latvia”, reģistrācijas Nr.40103654859, juridiskā adrese: Papeļu iela 7, Rāmava, Ķekavas nov., Ķekavas pag. LV-2111 piederoša interneta vietne. Visas Intelektuālā īpašuma tiesības uz www.pokeboo.lv pieder SIA”Genesis Latvia”.

1. SIA “Genesis Latvia” ir tiesīga mainīt interneta vietnes saturu un lietošanas noteikumus, un tie stājas spēkā ar publicēšanas brīdi.

2. SIA “Genesis Latvia” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājam radušies, interneta vietnes www.pokeboo.lv lietošanas rezultātā.

3. Piekļūstot www.pokeboo.lv interneta vietnei un lietojot to, lietotājs apliecina, ka ir izlasījis tās lietošanas noteikumus un piekrīt tos ievērot.

4. Klientam, pirms pasūtījuma veikšanas, ir jāapliecina, ka tas ir iepazinies ar šiem noteikumiem, kā arī par Preču piegādes noteikumiem, apmaksas kārtību un atteikuma tiesībām.

5. Iegādājoties www.pokeboo.lv interneta vietnē piedāvāto preci, tiek uzskatīts, ka šāda savstarpēja vienošanās ir Distances līgums un to regulē LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

Datu konfidencialitāte:

1. www.pokeboo.lv interneta vietnes lietotājam ir iespēja reģistrēties kā pastāvīgam lietotājam, izveidojot savu lietotāja profilu.

2. Lietotājam ir aizliegts izpaust savus piekļuves datus citām personām.

3. Lietojot www.pokeboo.lv interneta vietni, lietotājs piekrīt personas datu apstrādei. Tas nepieciešams pasūtījuma noformēšanai un preču piegādei. SIA “Genesis Latvia” neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju ar trešajām personām.

4. Lietotājs, norādot savu e-pasta adresi, piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes par dažādām aktualitātēm un jaunākajiem piedāvājumiem.

5. SIA “Genesis Latvia” var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj analizēt interneta vietnes apmeklētību un izmantošanu.

6. Detalizēta informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību iekļauta Privātuma politikā.

7. Visas cenas norādītas EUR ar PVN. Cenā ir iekļauta maksa par piegādi.

8. Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža interneta vietnē www.pokeboo.lv un tās neattiecas uz pasūtījumiem, kas veikti pirms izmaiņu publicēšanas.

9. Pasūtījuma cenas ir spēkā 3 darba dienas. Pasūtījuma atcelšana jeb distances līguma pārtraukšana

Pasūtījuma atcelšana jeb distances līguma pārtraukšana

1. SIA “Genesis Latvia”, līdz brīdim, kamēr nav saņemta klienta apmaksa, ir tiesīga atcelt klienta pasūtījumu, ja tiek konstatētas neatbilstības preču aprakstos vai cenās.

2. Pasūtījums tiek anulēts, ja rēķins netiek apmaksāts 3 darba dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža

3. SIA “Genesis Latvia” ir tiesīga pārtraukt Distances līgumu, gadījumā, ja puses cieš pārmērīgus zaudējumus līguma izpildē un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4. Pasūtīto preci ir iespējams atgriezt 14 dienu laikā, ja tā nav lietota vai bojāta. Tai jābūt oriģinālajā iepakojumā ar visām cenu birkām.

Preces cena un apmaksas kārtība:

1. Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod preci Pircējam

2. Pircējs veic Preces apmaksu Eiro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu

4. Apmaksu var veikt ar pārskaitījumu uz SIA “Genesis Latvia” norādīto bankas kontu AS Swedbank LV17HABA0551052990617 (3) trīs darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, vai, norēķinoties ar karti interneta vietnē www.pokeboo.lv

5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

6. Ja izvēlētā prece nav noliktavā un tā ir speciāli jāpasūta, tad jāveic garantijas iemaksa 50% apmērā no preces vērtības.